TI conference days

Tijdens een driedaagse conferentie brengen we onze 3e jaars studenten Toegepaste Informatica in contact met nieuwe evoluties in Applicatieontwikkeling, Software management en Systeem -en netwerkbeheer.

De onderwerpen worden gebracht door specialisten uit de bedrijfswereld. Nadien groeperen de studenten zich en doen research naar een actueel topic. Zij presenteren hun bevindingen vervolgens aan ICT professionals in hun eigen "Student conference days" later op het academiejaar.

Planning

De conferentie vindt plaats op 14, 15 en 16 november 2018. Dagelijks worden op de campus Groenplaats 4 opeenvolgende sessies gepland in de grote aula gelijkvloers, telkens met een korte pauze ertussen. Elke sessie duurt 60 minuten en wordt door alle studenten gevolgd. Bekijk het programma hier.

Studenten

Na de conferentie vormen de studenten teams van max. 4 personen en werken een verdiepende paper uit rond een innovatief onderwerp. Op 13 en 14 februari 2019 presenteren de teams hun paper voor een publiek van ICT professionals, docenten en studenten tijdens de "Student conference days".

Sprekers

De sprekers zijn specialisten uit de bedrijfswereld.

Docenten

Vier docenten volgen dit vak van nabij op: Mark Goovaerts, Geert De Paepe, Hans Vochten en Bart Vochten. Zij fungeren als aanspreekpunt voor sprekers en studenten en als coach voor de hen toegewezen teams. Zij dragen ook de eindverantwoordelijkheid bij de evaluatie.